Interface ringen voor een ruimtevaartbedrijf

Het lanceringsvoertuig Vega helpt de ruimte beter toegankelijk te maken voor kleinere satellieten uit Europa. Hiervoor worden Vega-draagraketten ingezet. Een Nederlands ruimtevaartbedrijf is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van een deel van de Vega C-raketten: de Interstage 1/2, inclusief separatiemechanisme.

Een deel van de conische Interstage, die de eerste en tweede trap van de Vega C-draagraket met elkaar verbindt, is een scheidingsmechanisme; een interface ring met een explosief koord (pyro-koord). Hiermee kan de eerste trap van de Vega C worden geworpen, nadat deze 117 seconden heeft gebrand.

Wij mochten meerdere interface ringen leveren aan dit ruimtevaartbedrijf. Zij leverden het materiaal met de juiste eigenschappen aan, waarna Breman Machinery deze machinaal bewerkte volgens de gevraagde plaats- en vormtoleranties. Ook voerden we niet-destructief onderzoek uit en onderwierpen we de maatvoering aan een uitvoerige controle. Dit proces documenteerden we tot in detail.

Terug

Meer nieuws & referenties

Project Ride

Project Ride

Binnen het project Ride wil Breman Machinery B.V. in samenwerking met diverse projectpartners, de introductie, (door)ontwikkeling, implementatie en integratie van (verregaande) automatisering, robotisering en digitalisering binnen fabrieken/bedrijven in de Oost-Nederlandse metaalindustrie realiseren, vanuit gezamenlijke kennisontwikkeling en investeringen op het gebied van new manufacturing technologies, connected systems en digitization.

Lees meer
Piling Template

Piling Template

Voor het windmolenpark St. Brieuc hebben wij in opdracht van Van Oord deze Piling Template gefabriceerd

Lees meer
download chevron-right chevrons-left chevrons-right linkedin denken handelen werken