Pipe Lay simulatieopstelling voor onshore opleiding

In opdracht van en in samenwerking met een engineeringsbureau bouwden we voor een bedrijf in de offshore-industrie een complete simulatieopstelling. Hiermee kan dit bedrijf onshore mensen opleiden om op zijn offshore pipelay-schip aan het werk te gaan. Een schip waarop offshore pijpen aan elkaar gelast worden.

Toen dit bedrijf op het idee van een volledig teststation kwam, gebaseerd op de werkplek van hun schip, wisten ze waar ze moesten zijn. Het engineeringsbureau kreeg de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de fabricage en de installatie van de Work Station Mock-Up (WSMU). Zij schakelde op haar beurt Breman Machinery in om mee te denken in het ontwerp en om de realisatie daarvan op zich te nemen.

Voor dit prestigieuze project kochten we alle materialen in, verzorgden we het laswerk en de machinale bewerking en namen we ook de conservering van onderdelen en de montage voor onze rekening. In de testfase stelden we onze locatie beschikbaar voor het testen van de proefopstelling.

Terug

Meer nieuws & referenties

Project Ride

Project Ride

Binnen het project Ride wil Breman Machinery B.V. in samenwerking met diverse projectpartners, de introductie, (door)ontwikkeling, implementatie en integratie van (verregaande) automatisering, robotisering en digitalisering binnen fabrieken/bedrijven in de Oost-Nederlandse metaalindustrie realiseren, vanuit gezamenlijke kennisontwikkeling en investeringen op het gebied van new manufacturing technologies, connected systems en digitization.

Lees meer
Piling Template

Piling Template

Voor het windmolenpark St. Brieuc hebben wij in opdracht van Van Oord deze Piling Template gefabriceerd

Lees meer
download chevron-right chevrons-left chevrons-right linkedin denken handelen werken